Zde se dostanete k interní oblasti LETUSWORK europe : my.letuswork.eu

V my.letuswork.eu mohou partneři zobrazovat, upravovat a stahovat své dokumenty k projektům. Faktury k projektům jsou přípraveny ke staženi také zde.

Informace k LETUSWORK europe projektům

V my.letuswork.eu se partneři mohou informovat o nových projektech a ucházet se o spolupráci na nich

Všeobecné informace

v my.letuswork.eu jsme pro naše partnery připravili různé důležité technické, právni a daňové informace k práci na projektech a každodennimu podnikáni

Tato společnost je součástí programu financování „Elektronický obchod (E-Business)“, financován svobodným státem Sasko a Evropskou unií (fondy ESF a EFRE). Obsah projektu: Digitální optimalizace provozních procesů zavedením profesionálních IT řešení.